BESTILLING

Bentkajakk tilstreber å være rimeligst på alt av kajakker og tilbehør. For å være rimelig så må vi også prøve å holde kostnadene nede. Derfor har vi ikke vanlig nettbutikk. Bare det å lage en Nettbutikk-side koster over kr. 50.000,- og så er det en tilleggs-kostnad for hver gang det blir betalt med Visa eller Vipps.

Derfor baserer vi vårt salg på forskuddsbetaling til konto.

Vi har prøvd å stole på folk og for det meste er folk ærlige. Men du verden så kjedelig det er å tape penger på uærlighet. Og med marginal avanse skal det litt til for å ta inn det tapte. Derfor håper vi dere stoler på oss.

Vi har holdt på i mange år og annonserer kontinuerlig på Finn.no. Om vi ikke var til å stole på hadde vi fort blitt svartelistet på Finn.no og vi hadde fått ødelagt et rykte vi har brukt år på å opparbeide oss.

  • Derfor bestilles det pr. mail (post@bentkajakk.com eller kajakk@live.no)
  • Vi svarer med priser og betalingsinformasjon
  • Det forskuddsbetales inn til konto (ikke vipps)
  • Og vi sender med sporingsnummer
  • Vi sender som sporbar norgespakke på Posten. Det koster kr. 155,- for pakker opp til 10 kg. (1 eller 2 stk./sett traller/stativ). Tyngre pakker (opp til 35 kg.) kr. 255,-

Frakt av kajakk

Vi har gjennom åra bedt vår lokale transportør om priser på frakt av kajakk rundt i Norge, men det er så dyrt at de fleste faller fra. Litt rimeligere (pr. stk.) dersom det er flere kajakker.
Til et vilkårlig sted kan jeg tippe ca. 3000,- for 1 stk. kajakk og kr. 1000,- pr. ekstra kajakk.

Men det kan finnes andre løsninger:

Det vi har erfart er at når vi spør om fraktpris så er det etter «listepris». Men om kunden spør en lokal transportør om de «tilfeldigvis» har plass til å ta med seg en kajakk, så er prisen mye lavere. Jeg har flere ganger hjulpet med å løfte kajakker opp på tomme lastebiler (kapeller). Biler som ikke har klart å skaffe retur-transport.

Noen ganger kjører noen private kjente forbi og kan ta en kajakk på taket.

Andre ganger samordner vi levering og kjører selv til en rimeligere kostnad. Så hør om vi har mulighet til å levere.

Med vennlig padlehilsen

Bentkajakk

Gjærbrøndveien 26

4886 Grimstad

Gunnar 48269970

Ellen 91310790

  • kajakk@live.no