Vi holder til på Sørlandet, nærmere bestemt

Gjærbrøndveien 26, 4886 Grimstad

Firmaet er registrert i Brønnøysundregisteret under: Kreativ Design ANS,  NO 958173784 MVA

Telefon

Du kan nå oss på mobil. Fremdeles er bentkajakk en hobby så om noen er på skole eller jobb så er det forhåpentligvis fremdeles noen som kan hjelpe dere.

Eller skriv til oss på mail;

post@bentkajakk.com

kajakk@live.no